Aanvullende informatie

Het doel van de Gordon cursus is dat ouders beschikken over de benodigde, specifieke communicatievaardigheden voor de opvoeding van hun kind. De communicatievaardigheden vergroten het welbevinden van opvoeder en kind en verbeteren het pedagogisch klimaat in de opvoeding. Kern van deze vaardigheden is wederzijds respect.
Nevendoelen zijn:

  • Het verkrijgen en in stand houden van een plezierige en evenwichtige relatie tussen ouder en kind
  • Het bevorderen van verantwoordelijkheid, zelfwaardering en zelfvertrouwen bij kinderen
  • Het leren duidelijk zijn over de eigen wensen, behoeften op een niet-aanvallende manier
  • Het leren begrijpen van de behoeftes van het kind
  • Het constructief leren oplossen van conflicten
  • Het constructief leren omgaan met waardenbotsingen

De Gordon cursus is de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse Parent Effectiveness Training. Het Gordon-model is gebaseerd op de veronderstelling dat wederzijds respect tussen ouder en kind niet altijd vanzelfsprekend is. Het aanleren van specifieke communicatieve vaardigheden kan dit respect vergroten. Daarbij vormen de vaardigheden een basis, waarop de verdere opvoeding en waarden overdracht kan plaatshebben.


In deze vaardigheidscursus wordt gewerkt met de principes van:
Het gedragsraam: een model om naar gedrag te kijken
Gedrag-oordeel: onderscheid maken tussen welk gedrag een kind vertoont en welk oordeel de ouder daarbij heeft
Actief luisteren: het op een invoelende wijze 'vertalen' van boodschappen
Ik-boodschappen: het kenbaar maken van de eigen behoeften, wensen, meningen zonder de ander te veroordelen, beoordelen of                    beschuldigen
Omgaan met verzet: confronterende ik-boodschappen geven een verzetsreactie
Overlegmethode: een methode van overleg voor niet gemakkelijk oplosbare conflicten
Waardenbotsingen: een zevental manieren van omgaan met waardenbotsingen
Problemen voorkomen: aandacht voor hoe problemen voorkomen kunnen worden.

Links:
www.gordontraining.nl
www.gordontraining.com

De Stichting Nederlandse Effectiviteits Trainingen (NET) beschikt over de exclusieve rechten van het Gordon®-programma, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog dr. Thomas Gordon en Effectiveness Training International (Brochure NET, 2005). Alleen trainers die opgeleid zijn door stichting NET zijn bevoegd de Gordon® training te geven.

 

 

Opzet Gordon® oudertraining “Effectief communiceren met kinderen”

 De training bestaat uit 8 bijeenkomsten:

1.  Gedrag / Oordeel, acceptatielijn en gedragsraam

        -      Leren gedrag zonder oordeel te beschrijven.
-      Leren aanvaardbaar en niet aanvaardbaar gedrag te onderscheiden.
-      Leren vaststellen wie er een probleem heeft
-      Waardoor wordt de acceptatie grens beïnvloed?
-      Wat houdt het gedragsraam in, hoe ziet dit eruit, en wat kan je hiermee?

2.  Duidelijke communicatie: Verklarende, antwoordgevende, preventieve en positieve ik-boodschappen 

        -        Wat zijn de basis waarden van de Gordon training?
-      Leren duidelijk te communiceren, d.w.z. zodanig boodschappen te zenden, dat je kinderen meer duidelijkheid krijgen
       over jouw behoefte, gevoelens en opvattingen.
-      Hoe formuleer je verklarende ik-boodschappen.
-      Hoe formuleer je antwoordgevende ik-boodschappen.
-      Hoe formuleer je preventieve ik-boodschappen
-      Hoe formuleer je positieve ik-boodschappen.

3.  Herkennen van problemen, communicatiestops en actief luisteren    

        -        Deze bijeenkomst gaat over wat je kan doen wanneer je kind een probleem heeft.
-      Leren wat communicatie stops (hinderpalen) zijn en deze leren herkennen en te vermijden.
-      Luistervaardigheden.
-      Verschil tussen passief en actief luisteren.
-      Oefenen van de vaardigheden van het actief luisteren.

4.  Zelfbeeld en confronterende ik-boodschappen

      -     Invloeden op de ontwikkeling van het zelfbeeld van het kind.
-      Bewuster worden van de voor- en nadelen van duidelijke communicatie.
-      Leren effectief te confronteren, d.w.z. met de driedelige ik-boodschap je kind duidelijk maken welk gedrag van hem
      voor jou niet aanvaardbaar is.
-      Leren confronterende ik- boodschappen te gebruiken bij hele jonge kinderen.

5.  Overschakelen bij verzet, wat zit onder boosheid, eenvoudige confronterende ik-boodschappen

      -     Leren ‘overschakelen naar actief luisteren’ als verzet het gevolg is van je confrontatie.
-      Verder oefenen in het ‘actief luisteren’.
-      Wat kunnen onderliggende gevoelens zijn bij ‘boosheid’?
-      Leren wanneer je kunt volstaan met een één– of tweedelige ik-boodschap.

6.  Macht, behoeften conflicten, overlegmethode   

        -      Wat voor invloed kan het gebruik van ‘macht’ hebben op de ontwikkeling van het kind.
-      Leren onderscheiden van de diverse methoden om conflicten te oplossen.
-      Bewust worden van nadelen van de win-verlies methoden en de voordelen van de win-win methode (=overlegmethode)
      bij het oplossen van conflicten in het gezin.
-      Leren onderscheiden en van de zes stappen waaruit de overlegmethode bestaat.
-      Leren toepassen van de overlegmethode op veel voorkomende conflicten tussen ouders en kinderen.
-      Leren toepassen van de overleg methode bij conflicten tussen kinderen onderling.

7.  Omgaan met waarden verschillen en waarden conflicten

        -      Bewust worden van je invloed als ouder zonder gebruik van macht.
-      Kennismaken met het begrip ‘waarden-botsing’.
-      Leren onderscheiden van methoden om waarden te beïnvloeden en waarden-conflicten te hanteren en deze toe te passen.

8.  Voorkomen van problemen en evaluatie

      -    Bewust worden van de voordelen van de veranderingen in de omgeving ten behoeve van het kind.
-      Bewust worden van enige mogelijkheden om je leven prettiger te maken.
-      Bewust worden van de persoonlijke doelen die je als deelnemer met het volgen van de cursus bereikt hebt.

 

 

Voor actuele trainingstijden en tarieven zie onder 'Cursus aanbod en tarieven'.

effect4alllogo300ppi.pngOpzet Gordon® oudertraining

“Effectief communiceren met kinderen”

 

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten:

 

1.  Gedrag / Oordeel, acceptatielijn en gedragsraam

 

-      Leren gedrag zonder oordeel te beschrijven.

-      Leren aanvaardbaar en niet aanvaardbaar gedrag te onderscheiden.

-      Leren vaststellen wie er een probleem heeft

-      Waardoor wordt de acceptatie grens beïnvloed?

-      Bewust worden van persoonlijke doelen van het deelnemen aan de cursus.

-      Wat houdt het gedragsraam in, hoe ziet dit eruit, en wat kan je hiermee?

 

2.  Duidelijke communicatie:  Verklarende, antwoordgevende, preventieve en positieve ik-boodschappen

 

-      Wat zijn de basis waarden van de Gordon training?

-      Leren duidelijk te communiceren, d.w.z. zodanig boodschappen te zenden, dat je kinderen meer duidelijkheid krijgen over jouw behoefte, gevoelens en opvattingen.

-      Hoe formuleer je verklarende ik-boodschappen.

-      Hoe formuleer je antwoordgevende ik-boodschappen.

-      Hoe formuleer je preventieve ik-boodschappen.

-      Hoe formuleer je positieve ik-boodschappen.

 

3.  Herkennen van problemen,                                    communicatiestops  en  actief luisteren

 

-      Deze bijeenkomst gaat over wat je kan doen wanneer je kind een probleem heeft.

-      Leren wat communicatie stops (hinderpalen) zijn en deze leren herkennen en te vermijden.

-      Luistervaardigheden.

-      Verschil tussen passief en actief luisteren.

-      Oefenen van de vaardigheden van het actief luisteren.

 

4.  Zelfbeeld en confronterende ik-boodschappen

 

-      Invloeden op de ontwikkeling van het zelfbeeld van het kind.

-      Bewuster worden van de voor- en nadelen van duidelijke communicatie.

-      Leren effectief te confronteren, d.w.z. met de driedelige ik-boodschap je kind duidelijk maken welk gedrag van hem voor jou niet aanvaardbaar is.

-      Leren confronterende ik- boodschappen te gebruiken bij hele jonge kinderen.

 

5.  Overschakelen bij verzet, wat zit onder boosheid, eenvoudige confronterende ik-boodschappen

 

-      Leren ‘overschakelen naar actief luisteren’ als verzet het gevolg is van je confrontatie.

-      Verder oefenen in het ‘actief luisteren’.

-      Wat kunnen onderliggende gevoelens zijn bij ‘boosheid’?

-      Leren wanneer je kunt volstaan met een één– of tweedelige  ik-boodschap.

 

6.  Macht, behoeften conflicten, overlegmethode

 

-      Wat voor invloed kan het gebruik van ‘macht’ hebben op de ontwikkeling van het kind.

-      Leren onderscheiden van de diverse methoden om conflicten te oplossen.

-      Bewust worden van nadelen van de win-verlies methoden en de voordelen van de win-win methode (=overlegmethode) bij het oplossen van conflicten in het gezin.

-      Leren onderscheiden en van de zes stappen waaruit de overlegmethode bestaat.

-      Leren toepassen van de overlegmethode op veel voorkomende conflicten tussen ouders en kinderen.

-      Leren toepassen van de overleg methode bij conflicten tussen kinderen onderling.

 

7.  Omgaan met waarden verschillen en waarden conflicten

 

-      Bewust worden van je invloed als ouder zonder gebruik van macht.

-      Kennismaken met het begrip ‘waarden-botsing’.

-      Leren onderscheiden van methoden om waarden te beïnvloeden en waarden-conflicten te hanteren en deze toe te passen.

 

8.  Voorkomen van problemen en evaluatie

 

-      Bewust worden van de voordelen van de veranderingen in de omgeving ten behoeve van het kind.

-      Bewust worden van enige mogelijkheden om je leven prettiger te maken.

-      Bewust worden van de persoonlijke doelen die je als deelnemer met het volgen van de cursus bereikt hebt.

 

 

Social media

 

 

 

 
 

Copyright 2022 effectiefweerbaar.nl

Aangesloten bij

KVLO

Bedrijfsgegevens

Effect4all

Bank nr.NL84ABNA.053.4539858  
KvK nr.: 56122330